Zians-Haas Rechtsanwälte

Filosofie

Onze bedoeling is om als advocaat de cliënt een competent advies te bieden.

1. Het voorkomen van een proces en de beslechting ervan vormen een belangrijk aspect van ons adviesbeleid. Na een eerste analyse spreken wij met u over de eventuele zwakke punten van uw zaak. Op basis daarvan is het gemakkelijker te beslissen of een procedure werkelijk aangewezen is ... Het is beter en goedkoper van begin aan - en niet pas na een verloren procedure - te weten dat een zaak niet erg overtuigend is ...

2. Wij voelen ons tegenover onze cliënten verplicht een volledige dienstverlening ("full service") aan te bieden, en zodoende een beroep te doen op onze ervaring, onze vakkennis en onze talenkennis (Duits, Nederlands en Frans). Wij kunnen dus voor alle Belgische Rechtbank optreden. Om dicht bij de bal te blijven werken wij nauw samen met een Belgisch netwerk (Belgavoka) dat in elk gerechtelijk arrondissement over een advocatenkantoor beschikt. In het buitenland werken wij al sinds lange jaren met dezelfde kantoren en netwerken.

3. Het is voor ons belangrijk om de cliënt een vakkundig advies en een geschikte oplossing aan te bieden. Dat veronderstelt regelmatige bijscholingen en een rijke bibliotheek.

4. Klare taal - Wij proberen u in een begrijpelijke taal de juridische situatie van uw zaak uit te leggen.

<< ga terug