Zians-Haas Rechtsanwälte

Incasso




Met de betalingsmoraal gaat het steeds meer bergaf. U bent geen bank voor uw cliënteel en u moet het ook niet worden want zo kan het vlug tot liquiditeitsproblemen komen. Er bestaat geen enkele reden om u hier een slecht geweten te maken en een nalatige betaler in gebreke te stellen. Hij is namelijk in fout, u niet!

Onze ervaring zegt ons, dat vele ondernemingen wegens zulke principiële houding en wegens een ontoereikend vorderingsmanagement “ongewild“ zelf slechte betalers worden. Daarbij komt nog dat zulke aarzelende inningspolitiek regelrecht een cliënteel aantrekt, dat hierop speculeert.

Wanneer u vaststelt dat het interne aanmaningssysteem niets oplevert, bieden we u onze diensten aan om uw vorderingen te innen. Een aanmaningsbrief van een advocaat brengt een aanzienlijk deel van schuldenaren al vlug tot betaling. Indien het niets opbrengt, gaan we over tot gerechtelijke inning. Vooraf wordt nog nagegaan of er voldoende uitzicht op succes bestaat, zodat het niet tot onnodige onkosten komt.

Tips:
- Der gläserne Handelspartner
- Unser 1 x 1 des Inkassos
- Unbezahlter Subunternehmer - zahlt der Endkunde die Zeche?

Publicaties:
- Bijdragen geschreven door advocaten van ons kantoor

News (Incasso):