Zians-Haas Rechtsanwälte

Ontwikkeling: voordelen door teamwork

Het kantoor Zians  & Haas ontstond in 1991 door de samensmelting van de advocatenkantoren van Guido Zians en Andrea Haas.

Guido ZIANS opende in 1987 na zijn studies een kantoor in St. Vith en waagde zodoende de sprong in het onbekende.  Andrea HAAS van haar kant heeft in 1989 een al bestaand kantoor in Büllingen overgenomen.
Al vlug groeide de werklast en beide kantoren waren helemaal in beslag genomen. Verdere ontwikkeling was in het kader van een traditioneel kantoor niet meer mogelijk. Beide advocaten namen met die situatie geen genoegen en gingen op zoek naar nieuwe wegen. Voor beiden lag het voor de hand dat een samensmelting wezenlijke voordelen tot gevolg zou hebben. Vanuit dit idee ontstond 1991 het kantoor Zians & Haas.

Die strategie bleek de juiste te zijn, want als team had dit nieuwe kantoor veel voordelen:

  • Betere dekking van de relevante juridische domeinen dankzij verschillende kwalificaties en zwaartepunten van elke advocaat,
  • Uitwisseling tussen de advocaten van hun ervaringen en kennissen,
  • Verhoging van het aantal personeelsleden,
  • Oprichting van een omvangrijke bibliotheek,
  • Aanzienlijke tijdwinst voor de behartiging van gerechtelijke zittingen,
  • Wat er over het algemeen toe leidt dat iedere advocaat meer tijd kan besteden aan zijn eigenlijke taak: het adviseren van de cliënt.

Dankzij de gunstige ontwikkeling kon in 1993 de eerste stagiair-advocate in dienst worden genomen. Zij bleef ons kantoor trouw tot in 2002, en verliet ons toen zij naar Brussel verhuisde.

Al in 1999 sloot Rainer Palm zich bij ons team aan. Hij had al enkele jaren beroepservaring opgedaan in de Belgische ambassade in Bonn. Het kantoor heeft hem in 2001 een tweejarige bijscholing aan de universiteit van Luik doen volgen omdat hij het heel belangrijke domein van het fiscale recht beheerst. Sinds 2005 is hij partner van de associatie.

In 2002 breidde het kantoor zich opnieuw uit, toen Frédéric Maraite zich erbij aansloot. Hij vond al vlug zijn plaats binnen het team en is werd partner in 2006.

Sinds 2010 telt het advocatenkantoor met David Hannen 5 advocaten. Vanaf 2014 is David Hannen de vijfde partner van het advocatenkantoor Zians & Haas.

<< ga terug