Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving:

17.11.2017
Kraken is nu strafbaar
Sinds 16 november 2017 is kraken strafbaar.

Wie zonder toestemming van de bewoners of eigenaars een goed bezet of erin verblijft wordt met een gevangenisstraf en een geldboete bestraft.

De …


 
09.01.2017
Anoniem bellen met prepaidkaart kan niet meer
Anoniem bellen met een prepaidsimkaart kan niet meer. Iedere gebruiker zal zich voortaan moeten registreren.
Ook wie vroeger zo’n kaart kocht. Wie dat niet doet, wordt afgesloten.
 
Met deze maatregel wil de wetgever meer controle krijgen over de gebruikers …

 
02.01.2017
Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen …

 
>> Nieuwe wetgeving - archiev

Nieuwe rechtspraak:

22.08.2016
Raad van State vernietigt deel borgtochtregeling voor wegvervoersondernemingen
De Raad van State heeft een deel van de borgtochtregeling in de nieuwe wetgeving goederenvervoer vernietigt. Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak maken op de borgtocht en andere – vergelijkbare – schuldeisers niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel.
Het KB van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg verplicht vervoersondenemingen een borgtocht in te stellen om aan te tonen …

 
16.11.2015
Grondwettelijk Hof vernietigt permanent afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector
Sinds 1 januari 2014 gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijnen. Maar zoals bekend werden de op dat moment verworven rechten vastgeklikt. En op de algemene regel werden tijdelijke uitzonderingen ingevoerd voor onder meer de confectie- en de diamantsector. Voor bouwvakkers op een bouwwerf geldt zelfs een permanente uitzondering, maar die wordt nu geschrapt.
Tot 1 januari 2018
De wet op het eenheidsstatuut bevat een specifieke overgangsmaatregel voor bepaalde sectoren. Daardoor worden de algemene en …

 
26.10.2015
Grondwettelijk Hof: dringende medische hulp is grondrecht van alle vreemdelingen
OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015.
Recht op maatschappelijke dienstverlening
Met dat arrest vernietigt het Hof een deel van artikel 20 van de Programmawet van 28 juni 2013. Daarmee …

 
>> Nieuwe rechtspraak - archiev

Agenda:

/