Zians-Haas Rechtsanwälte

Administratief Recht

Hoofdzakelijk met betrekking op bouwvergunningen, gemeenterecht, ambtenarenrecht en onteigeningsrecht adviseren we openbare instanties en betrokkene burgers.

Vooral in het bouwvergunningsrecht begeleiden we zowel kleine als grote bouwprojecten vanaf de planning tot de voltooiïng ervan. Samen met architect en bouwambt wordt de juridische maakbaarheid van de planning getoetst.

Indien het tot een rechtszaak komt, wordt deze in de regel bij de Staatsraad voorgelegd. Zulke rechtszaken, samen met alles wat bestuursrecht aangaat, blijven zonder de hulp van een advocaat een boek met zeven zegelen. Wij beschikken over de nodige routine om uw interessen ook bij deze instantie te behartigen.

Tips:
- Ohne Baugenehmigung gebaut – was nun?
- Einspruchsfristen: zu spät ist zu spät

Publicaties:
- Bijdragen geschreven door advocaten van ons kantoor

News (Administratief Recht):