Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Ex-echtgenoot geniet niet van de verschoonbaarheid

20.08.2007

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt.

Deze beslissing is zeker verrassend omdat de echtgenoot van de gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde van deze verplichtingen bevrijdt is. Het is te veronderstellen dat echtgenoten het nu zeker minder druk zullen hebben een echtscheidings-procedure voor het einde van het failissement af te sluiten...

De enige hoop van de ex-echtgenoot is nog dat in het toepassingsgebied van de "kosteloze" borg terecht komt. In dit geval kan hij gedeeltelijk of helemaal van zijn verplichtingen bevrijdt worden. Het Arbitragehof heeft in dit arrest ook een interpretatie van het begrip "kosteloze" borg gegeven : indien iemand rechtstreeks of onrechtstreeks een economisch voordeeld uit de de borg gehaald heeft, is geen sprake van een "kosteloze" borg. In de praktijk zal de echtgenoot ten minste een onrechtstreeks voordeel uit zijn borgstelling hebben. Deze vraag moet wel geval per geval worden onderzocht.

<< ga terug