Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Voorrang van rechts - ook na stop (vanaf 1.3.2007) !

27.08.2007

De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben wordt afgeschaft (Koninklijk besluit van 29.1.2007 - Belgisch Staatsblad van 9.2.2007).

Er wordt ook expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt geen voorrang van rechts heeft. Fietsers die uit een straat komen met beperkt eenrichtingsverkeer, aangegeven met het onderbord M2, genieten uiteraard voorrang van rechts omdat zijn niet uit een voor hen verboden rijrichting komen. Hetzelfde geldt voor bestuurders van tweewielige bromfietsen van klasse A die uit een straat komen met beperkt eenrichtingsverkeer (aangegeven met het onderbord M3).

Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen. Met dien verstande dat de bestaande voorrangregels ten opzichte van voetgangers en fietsers gevrijwaard blijven.

<< ga terug