Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Curator van een faillissement : onder welke voorwaarden mag hij contracten opzeggen ?

24.04.2008

Het Hof van Cassatie heeft met een arrest van 10 april 2008 bevestigd dat de curator het belang van de boedel moet bewijzen.

Volgens artikel 46 van de Faillissementswet mag de curator een tegenwerpelijk contract opzeggen dat voor het faillissement afgesloten werd.

Het Hof van Cassatie eist dat de curator bewijst dat de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk was voor het beheer van de boedel. Volgens het Hof van Cassatie is het niet voldoende alleen maar te beweren dat de goederen welke voorwerp van een huurcontract zijn door dit feit een mindere verkoopwaarde hebben.

Onder welke concrete voorwaarden een opzegging door de curator mogelijk is, blijft een feitenkwestie. 

Deze rechtspraak is zeker in de zin van een groter evenwicht tussen de rechten van de curator en van schuldeisers.

<< ga terug