Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Fusies en splitsingen : administratie heeft bewijslast voor afwezigheid van rechtmatige behoeften

25.01.2008

Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2007 beslist dat de administratie de afwezigheid van rechtmatige financiële en economische behoeften moet bewijzen.

Een fusie of splitsing is onder bepaalde voorwaarden belastingsvrij. Onder meer is het nodig dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

Het Hof van Cassatie heeft nu beslist dat de administratie het bewijs voor de afwezigheid van zakelijke overwegingen heeft. In een zekere zin moet de belastingplichtige wel meewerken aan dat bewijs. Met andere woorden : indien de administratie niet in staat een zeker bewijs te leveren, is geen belasting te betalen voor de meerwaarden die naar aanleiding van de fusie of splitsing vastgeld worden.

<< ga terug