Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Beroepsverbod - voortaan zonder minimumduur

28.04.2009

Door de wet van 28 april 2009 werd de wettelijke situatie veranderd om rekening te houden met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

De rechtbank van koophandel kon een beroepsverbod opleggen voor een duur van minstens 3 jaar.

De strafrechter kon ook een beroepsverbod uitspreken maar hij had de mogelijkheid een uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen of op basis van verzachtende omstandigheden een verbod van minder dan drie jaar uit te spreken.

Het Grondwettelijk Hof heeft de beperktere mogelijkheden van de rechtbank van koophandel als ongrondwettelijk beschouwd.

Vanaf 8 juni 2009 heeft de rechtbank van koophandel de mogelijkheid een beroepsverbod van 0 tot 10 jaar uit te spreken. De regeling voor de strafrechter blijft dezelfde.

<< ga terug