Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Openbare verkoop - nieuwe wetgeving

15.05.2009

Vanaf 1 januari 2010 zullen onroerende goederen in een zitdag verkocht worden.

Bij vele openbare verkopen wordt pas bij de tweede zitdag een bod van geïnteresseerde ingediend. Door het systematische organiseren van een tweede zitdag ontstaan vaak onnodige kosten (ongeveer 2000 €).

Voor openbare verkopen vanaf 1 januari 2010 zal in principe maar een enkele zitting plaats hebben.

Een hoger bod blijft wel mogelijk. De bieder moeten binnen 15 dagen een hoger bod bij de notaris indienen. In dit geval komt dan toch noch een bijkomende zitdag.

De notaris kan in de toekomst ook een instelprijs bepalen.  De bieder die bij aanvang van de zitting als eerste bode een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan 1 % van zijn eerste bod. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief aan deze bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa. Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna de verkoop wordt voortgezet bij opbod.

<< ga terug