Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Interestvoeten vanaf 1 januari 2010

02.02.2010

In het Belgisch Staatsblad van 15 januari en 1 februari 2010 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2010 bedraagt alleen maar 3,25 %. 2009 was de wettelijke interestvoet nog 5,5 %.

In sociale en fiscale zaken is een specifieke rentevoet van toepasing.  Sinds 1 januari 2009 geldt een interestvoet van 7 %.

Voor het eerste semester van 2010 is een interestvoet van 8 % van toepassing op laattijdige betalingen van handelstranacties. De partijen hebben het recht een andere interestvoet overeen te komen. De schuldeiser heeft automatisch - dus zonder ingebrekestelling - recht op interesten indien een betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen van de factuur.

<< ga terug