Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Cassatie : verhaal van de WAM-verzekering beperkt voor betalingen aan zwakke verkeersgebruiker

15.06.2010

Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is. weggebruiker betaald heeft.

Ten eerste heeft het Hof herhaald dat de kennisgeving van een mogelijkheid verhaal ook in algemene bewoordingen de rechtsgrond van het verhaalsrecht aan de verzekerde mag mede gedeeld worden. Het is dus niet noodzakelijk in detail de inhoud van de polisvoorwaarden te vermelden. Het is voldoende dat de mededeling duidelijk en ondubbelzinnig gebeurd.

Ten tweede heeft het Hof nu beslist dat een verhaal niet mogelijk is voor de uitgaven die de verzekering aan de zwakke verkeersgebruiker onafhankelijk van elke aansprakelijkheid moest betalen.  Een verhaal is alleen mogelijk indien de verzekerde daadwerkelijk aansprakelijk was. Betalingen op basis van de "objectieve" aansprakelijkheid zijn dus geen grondslag voor een verhaal.

<< ga terug