Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2012

27.12.2011

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 verschenen.

Een Koninklijk besluit van 12 december 2011 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelaten

bedrag

tot 1.037 €

0 %

0 €

1.037 - 1.113 €

20 %

15,20 €

1.113 – 1.228 €

30 %

34,50 €

1.228 – 1.344 €

40 %

46,40 €

meer dan 1.344 €

100 %

alles

Deze bedragen worden met 64 € verhoogd voor elk kind ten laste.

Voor achterstallig onderhoudsgeld zijn deze drempelbedragen niet toepasbaar.

Indien vervangingsinkomsten betaald worden, zijn volgende drempels toepasbaar:

Vervangings-inkomsten

% toegelaten

bedrag

tot 1037 €

0 %

0 €

1.037 – 1.113 €

20 %

15,20 €

1.113 – 1.344 €

40 %

92,40 €

meer dan 1.344 €

100 %

alles

<< ga terug