Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Geen verhaal van WAM-verzekeraar indien de verzekerde niet aansprakelijk is

14.06.2011

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dan geen verhaal mogelijk is indien de verzekerde niet aansprakelijk was.

Bij een schadegeval met een zwakke weggebruiker moet de verzekeraar het slachtoffer op grond van artikel 29bis WAM vergoeden. Dit is ook het geval indien de verzekerde zijn premies niet betaald heeft. Kan de verzekeraar zijn betaling onder deze voorwaarden van de verzekerde terugvorderen ? Het Hof van Cassatie heeft beslist dat dit niet mogelijk is. Ook indien de algemene voorwaarden van de polis dit recht tot verhaal toelaten, is dit geen geldig grondslag voor een terugvordering omdat dit afwijkt van de modelovereenkomst. Een verhaal is alleen maar mogelijk indien de verzekerde aansprakelijk voor het ongeval was. Indien een zwakke weggebruiker aansprakelijk voor een ongeval is, heeft hij op basis van artikel 29bis WAM een recht op vergoeding.

<< ga terug