Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Verjaring vordering buitencontractuele vordering

02.03.2011

In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is.

Voor buitencontractuele aansprakelijkheid bestaat een vijfjarige verjaringstermijn om een vordering in te dienen. Vraag was of de verjaring pas loopt vanaf de dag waarop het slachtoffer kennis gekregen heeft van de omvang van de schade.

Het Hof van Cassatie heeft nu beslist dat het voldoende is dat het slachtoffer kennis van de schade heeft. Indien de omvang van schade pas door een deskundigenverslag kan vastgesteld worden, heeft dit geen invloed op de loop van verjaringstermijn.

<< ga terug