Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Inning van buitenlandse geldboetes in België...

14.04.2012

Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen.

De wetten van 26 november 2011 en van 19 maart 2012 zijn sinds 14 april 2012 in werking en zijn nu de basis voor een eenvoudigere inning van geldboetes of de confiscatie van goederen welke van andere EU-landen afkomstig zijn.

Het basisprincipe is dat binnen de EU de rechterlijke uitspraken in strafzaken bijna automatisch van de andere landen te erkennen zijn. Dit is ook van toepassing voor geldboetes voor verkeersovertredingen... Een weigering is alleen maar in heel beperkt aantal van gevallen mogelijk.

<< ga terug