Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Persmisdrijf op internet : bevoegdheid van het hof van assisen

16.03.2012

Het Hof van Cassatie heeft op 6 maart 2012 beslist dat misdrijven die op internet worden begaan, persmisdrijven zijn.

De vraag was of een meningsuiting op internet als "drukpers" te beschouwen is, met het gevolg dat een misdrijf in dit verband tot de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van Assisen valt.

Het Hof van Cassatie heeft met duidelijke woorden een antwoord op die vraag gegeven : het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die vermeningvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé.

<< ga terug