Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk

16.12.2013

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de mogelijkheden.

Echtscheiding onderlinge toestemming
Voortaan maakt de wetgever een onderscheid al naargelang hoelang de echtgenoten al gescheiden leven.
De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt een volledige schriftelijke procedure wanneer de echtgenoten al meer dan zes maanden gescheiden leven op het moment dat ze hun verzoekschrift indienen. De procedure verloopt dan volgens artikel 755 Ger.W.
Leven ze op dat moment nog geen zes maanden gescheiden dan moeten ze binnen een maand vanaf de datum van de neerlegging van het verzoekschrift gezamenlijk en persoonlijk verschijnen voor de familierechtbank.
Let op. De rechtbank kan de persoonlijke verschijning altijd vorderen, ongeacht de duur van het gescheiden leven. Ofwel ambtshalve ofwel op vraag van de procureur des Konings of een partij.
Als de echtgenoten persoonlijk moeten verschijnen, kan de rechterbank hen toelaten om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris. Maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden.
Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting
Wanneer bij een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting partijen persoonlijk moeten verschijnen, kan de rechter tot nu de echtgenoot die niet verschijnt van zijn eis vervallen verklaren. Voortaan kan hij ook de zaak verwijzen naar de bijzondere rol van de kamer. In dat geval kan de zaak opnieuw op de terechtzitting komen binnen 15 dagen op verzoek van de partijen.
Inwerkingtreding
De wet van 30 juli 2013 treedt in werking op 1 september 2014. Maar de Koning kan haar vroeger laten ingaan.
Bron:Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013 (art. 210 en 214).

<< ga terug