Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Overleden hond - consumptiegoed

20.02.2013

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft op 21 mei 2012 beslist dat een professionele verkoper van hond aansprakelijk is indien de gekochte hond een maand na de koop ingevolge een infectie overlijdt.

Foto : © Heinz Laube pixelio.de

Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de verkoper aansprakelijk voor gebreken is. De verkoper kan wel een tegenbewijs leveren maar op hem rust de bewijslast. In deze zaak kon de verkoper geen tegenbewijs leveren. De dodelijke infectie van de hond bestond al enkele dagen na de koop. Het feit dat de verkoper pas 7 maanden na dit overlijden ingelicht werd, had geen nadelig gevolg voor de koper omdat contractueel geen kortere meldingstermijn overeengekomen werd. Op basis van artikel 1649quater § 2 G.W. zou het mogelijk geweest zijn een meldingstermin van twee maanden te bepalen.

De koopovereenkomst werd ten laste van de verkoper ontbonden en hij moest de aankoopsom en de behandlingskosten aan de koper als schadevergoeding betalen.

<< ga terug