Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

07.04.2014

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd.

Voor de overheidssector werden de jaarbedragen eerder al bekendgemaakt. Een ministerieel besluit van 6 maart 2014 doet nu hetzelfde voor het pensioenstelsel voor werknemers. Uiteraard gaat het om dezelfde overzichtstabel.  
Bijverdienen
Wie een beroepsloopbaan van 42 jaar bewijst, kan vanaf zijn 65e onbeperkt bijverdienen met behoud van pensioen. Dat geldt binnen de 3 pensioenstelsels. Voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren dus. De verschillende stelsels zijn geharmoniseerd.
 
Voldoet men daarentegen niet aan de voorwaarden, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Maar de sanctie bij een eventuele overschrijding (te hoge beroepsinkomsten) is wel afgezwakt ten opzichte van het regime van vóór de pensioenhervorming.
 
Er is enkel sprake van een volledige schorsing indien de drempel van de beroepsinkomsten met 25 procent wordt overschreden. Vroeger was dat maar 15 procent. Wanneer het grensbedrag met minder dan 25 procent wordt overschreden, zal het pensioen verminderd worden met een percentage dat gelijk is aan het percentage van de overschrijding. De beroepsinkomsten worden gedefinieerd op basis van het fiscaal criterium.
 
Let op! Pensioengerechtigden die blijven werken én ook bijkomende pensioenrechten en loopbaanjaren willen opbouwen, mogen hun recht op pensioen niet openen.
Overzicht
Toegelaten jaargrenzen bij cumul van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig sinds 1 januari 2014).

 

 
Voor 65 jaar
Voor 65 jaar
Na 65 jaar
 
RP of RP+OP
OP
RP/OP/RP+OP
Werknemer, mandaat, ambt of post (bruto beroepsinkomen)
     
Zonder kinderlast
7.718
17.971
22.293
Met kinderlast
11.577
22.464
27.117
Zelfstandige (netto beroepsinkomen)
     
Zonder kinderlast
6.175
14.377
17.835
Met kinderlast
9.262
17.971
21.694
(RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)
In werking
Het ministerieel besluit van 6 maart 2014 treedt retroactief in werking op 1 januari 2014.
Bron:Ministerieel besluit van 6 maart 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 maart 2014

<< ga terug