Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe rechtspraak - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Fusies en splitsingen : administratie heeft bewijslast voor afwezigheid van rechtmatige behoeften
Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2007 beslist dat de administratie de afwezigheid van rechtmatige financiële en economische behoeften moet bewijzen. | 25.01.2008

Een fusie of splitsing is onder bepaalde voorwaarden belastingsvrij. Onder meer is het nodig dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige …


BTW betalen op vorschotten? Het HJEG oordeelt tegen de fiscus
BTW op voorschotten? Het HJEG antwoordt op de vraag of de voorschotten met de BTW belast moeten worden (arrest 18.7.2007). | 30.08.2007

In principe zijn alle leveringen en dienstverleningen onderworpen aan de BTW. De FOD financiën ziet niet graag dat er betalingen zijn die niet aan de …Ex-echtgenoot geniet niet van de verschoonbaarheid
Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt. | 20.08.2007

Deze beslissing is zeker verrassend omdat de echtgenoot van de gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde van …


Verjaring van rechtsvorderingen op het gebied van buitencontractuele aansprakelijkheid tegen de Staat - niet noodzakelijk verjaard na 5 jaar !
Het Arbitragehof heeft op 18 oktober 2006 geoordeeld dat een rechtsvordering inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet na 5 jaar verjaard is indien de schade of de identiteit van de aansprakelijke pas na die termijn van 5 jaar kan worden vastgesteld. | 14.08.2007

Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalt dat schuldvorderingen tegen de Staat vervallen is indien de deze vordering niet ingediend …


Verdachte periode - staking van betaling vanaf het tijdstip van feitelijk vereffeningsbesluit
Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit. | 07.08.2007

De verdachte periode loopt vanaf zes maanden voor de faillietverklaring. Voor vennootschappen in vereffening bestaat een uitzondering. Op basis van …


Verbod koopmansbedrijf uit te oefenen voor gefailleerde - hoop op verzachting
Op 12 juli 2006 heeft het Arbitragehof de schending van de Grondwet vastgesteld omdat een Rechtbank van Koophandel geen mogelijkheid heeft het rechterlijke verbod enig koopmansbedrijf uit te oefenen met uitstel uit te spreken of op grond van verzachtende omstandigheden voor een duur van minder dan drie jaar aan te bevelen. | 31.07.2007

Het Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 bepaalt dat een Rechtbank van Koophandel, indien blijkt dat een kennelijke grove fout van de …


Rechtstreekse vordering tegen leverancier van de aannemer
Volgens het Hof van Cassatie is dit nu mogelijk.

| 17.07.2007

Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier …


Dienst voor alimentatievorderingen - ook voor onderhoudsplichtige in het buitenland
Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de alimentatievorderingen aan de onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Het Arbitragehof heeft de ongrondwettigheid van deze bepaling met een arrest van 14.6.2006 vastgesteld. | 10.07.2007

Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de …


  Pagina: 2 van 2 | Bijdrage: 21 tot 28 | terug

>> Nieuwe wetgeving - archief